Akademia Mediów – startuje rekrutacja do IV edycji


18.09.2013

Akademia Mediów to projekt realizowany przez Fundację 2065 im. Lesława A. Pagi we współpracy z największymi firmami i redakcjami ekonomicznymi. Jego celem jest wspieranie i przygotowanie młodych ekspertów do pełnienia roli profesjonalnych współpracowników mediów gospodarczych, komentatorów, analityków, liderów opinii.

Dziennikarstwo ekonomiczne jest misją szczególną. Obiektywne i rzetelne media gospodarcze mają wpływ na jakość i komfort prowadzenia biznesu. Powinny być sojusznikami  w usuwaniu nadmiernej biurokracji, nieuczciwej konkurencji i przeszkód w prowadzeniu działalności gospodarczej. Powszechny dostęp do rzetelnych informacji  i wiarygodnych danych gospodarczych będzie w najbliższych latach jednym z kluczowych elementów rozwoju gospodarczego Polski.

Celem tego projektu jest budowanie platformy współpracy mediów z biznesem z udziałem młodych ludzi — pasjonatów ekonomii, prawa i innych dziedzin. Poprzez szczegółową rekrutację, następnie szkolenia, spotkania z ekspertami chcemy dać młodym liderom umiejętności i narzędzia do krytycznego oraz rzetelnego oceniania a także opisywania funkcjonowania mechanizmów gospodarki i biznesu.  – mówi Ewa Paga, Prezes Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi. Ale przede wszystkim zależy nam na wprowadzeniu do debaty publicznej głosu młodego pokolenia – dlatego w tym roku pojawia się kolejny element projektu: poprzedzona debatą ekspertów praca nad raportem analizującym ważne społecznie kwestie. Publikacja wniosków z tych prac będzie nowym spojrzeniem na dotychczasowe problemy, a w perspektywie ma przyczynić się do budowy nowych standardów życia gospodarczego w Polsce.

Kto może wziąć udział?

Do projektu mogą przystąpić młodzi ludzie (do 30. roku życia) z wiedzą i doświadczeniem biznesowym, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat mechanizmów gospodarki i biznesu, zdobyć warsztat dziennikarski, pracować z najlepszymi specjalistami
z największych firm i dziennikarzami z prestiżowych redakcji ekonomicznych w Polsce.

Na czym polegają zajęcia?

Podczas czterech weekendowych sesji szkoleniowych, odbywających się na przełomie listopada i grudnia, uczestnicy wezmą udział w: (1) warsztatach dziennikarskich, prowadzonych przez wybitnych dziennikarzy ekonomicznych, (2) warsztatach językowych, (3) kameralnych spotkaniach z Gośćmi – osobistościami świata biznesu lub mediów, (5) warsztatach miękkich z zakresu wystąpień publicznych (prowadzonych przez DOOR Group), (6) debatach z ekspertami – przedstawicielami partnerów merytorycznych projektu, a także (7) stworzą raport analityczny na wybrany przez siebie temat we współpracy z przedstawicielami firm partnerskich.

Jak aplikować?

Aby aplikować, wystarczy wypełnić formularz aplikacyjny na stronie http://www.paga.org.pl/akademiamediow załączając do niego jeden z tekstów do wyboru (max 2 tys. znaków): komentarz giełdowy do sesji na dowolnym rynku GPW z dnia złożenia aplikacji bądź dnia poprzedniego lub analizę/komentarz do wybranej sytuacji mikro- bądź makroekonomicznej.

 

Rekrutacja trwa do 13 października 2013, a udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Najlepsi będą mieli możliwość odbycia stażu w firmach i redakcjach partnerskich.

Organizator/Kontakt:
Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi
ul. Książęca4, 00-498 Warszawa
sekretariat@paga.org.pl | 22 537 73 31 | www.paga.org.pl

 

 

Dodaj komentarz