Akademia Rynków Kapitałowych BPCC

Akademia Rynków Kapitałowych BPCC

I sesja – 22.03.2012, Kraków

 

Brytyjsko – Polska Izba Handlowa przygotowuje właśnie cyklu spotkań edukujących i promujących rozwój przedsiębiorstw dzięki finansowaniu pozyskanym na rynku kapitałowym. Cykl spotkań realizowany będzie pod nazwą Akademia Rynków Kapitałowych BPCC.

 

Projekt skierowany jest do osób zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz odpowiadających w takich firmach za rozwój. Zaproszeni są szczególnie ci, którzy mają wizję rozwoju przedsiębiorstwa i ambicje ich realizacji, ale napotykają trudności z finansowaniem potrzebnych działań. Udział w seminarium będzie również pożyteczny i inspirujący dla firm, które nie wypracowały jeszcze ambitnych koncepcji rozwojowych, ponieważ często znakomite pomysły rodzą się właśnie w chwili, gdy uświadomimy sobie, że możemy rozwinąć skrzydła.

 

W ramach konferencji zaplanowano 4 sesje w około 3-miesięcznych odstępach. Podczas kolejnych spotkań poszerzana będzie wiedza na temat możliwości, jakie stawia przed przedsiębiorstwami rynek kapitałowy. Uczestnicy zyskają nie tylko konkretną wiedzę, ale także będą potrafili wyobrazić sobie proces rozwoju własnej firmy i przymierzyć się do jego realizacji. Pozwoli to bardziej świadomie podejmować decyzje i pozbyć się ograniczeń, które często istnieją tylko w przekonaniu poszczególnych osób. Ważne jest również, aby analizując sytuację swojego przedsiębiorstwa i poszukując najlepszych dla niego rozwiązań rozwojowych, uczestnicy potrafili ocenić rzeczywiste ryzyka i uwzględnić realną opłacalność możliwych rozwiązań. Promowana będzie rzetelna wiedza i umiejętności pozwalające przedsiębiorcom nie tylko na przetrwanie, ale na zapewnienie trwałego rozwoju prowadzonych przez nich działań biznesowych.

Ambicją BPCC jest otworzenie przed przedsiębiorstwami nowych dróg rozwoju i dostarczenie im narzędzi, aby spośród dostępnych możliwości mogli wybrać takie, które przyniosą im najwięcej korzyści i będą najlepiej dopasowane do indywidualnej sytuacji.

 

Wydarzenie patronatem honorowym objęła Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, której przedstawiciel wygłosi również wykład. Podczas pierwszej sesji swym doświadczeniem podzielą się także eksperci z firmy Art Capital oraz Kancelarii Prawnej. Już pod koniec marca prelegenci przedstawią uczestnikom seminarium potencjalne źródła kapitału na rozwój firmy, aspekty prawne funkcjonowania firmy na rynku kapitałowym, możliwości pozyskania kapitału za pośrednictwem Giełdy, a także kroki milowe w przygotowaniu firmy do wejścia na giełdę, NewConnect oraz Catalyst. Całość spotkania zostanie podsumowana debatą nt. „Czy w kryzysowym okresie warto rozważać wejście na Giełdę, NewConnect, Catalys?” moderowaną przez specjalistę w tej dziedzinie.

 

Więcej informacji na stronie: www.bpcc.org.pl

Dodaj komentarz