Rusza rekrutacja do Akademii Liderów Rynku Kapitałowego

Wyjątkowy program szkoleń i staży w najbardziej znanych instytucjach i firmach to propozycja Fundacji im. Lesława A. Pagi dla młodych ludzi, którzy pasjonują się ekonomią i finansami. Poprzez udział w Akademii Liderów Rynku Kapitałowego mogą zdobyć praktyczną wiedzę i doświadczenie na rynku.

 

Celem Akademii Liderów Rynku Kapitałowego (ALRK) jest budowanie społeczności młodych profesjonalistów – dynamicznej, kreatywnej i skutecznej w działaniu przyszłej elity świata finansów. Projekt adresowany jest do studentów i świeżych absolwentów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności menadżerskie, poszerzyć wiedzę i przyspieszyć karierę zawodową.

– Projekt wspiera rozwój najważniejszych atrybutów lidera. Są nimi profesjonalizm, warsztat i narzędzia, etyka i wartości oraz entuzjazm. Takich ludzi potrzebujemy na rynku kapitałowym. – mówi Paweł Tamborski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. – Akademii przyświeca zasada: jeżeli osiągnąłeś sukces, to się nim podziel.

 Dzięki takiemu podejściu Fundacji udaje się co roku zapraszać do współpracy najlepszych menadżerów na rynku, z którymi uczestnicy analizują największe transakcje, rozwiązują aktualne problemy spółek i ćwiczą praktyczne wdrażanie rozwiązań na konkretnych case’ach.

 Do każdej edycji projektu zakwalifikowanych zostaje tylko 30 uczestników. Stypendyści spędzają 2 tygodnie wakacji biorąc udział w intensywnych szkoleniach, a następnie każdy z nich odbywa płatny staż w firmie partnerskiej.

Chętnych do udziału mamy co roku wielu. Największe szanse na przyjęcie do projektu mają ludzie z pasją, którzy potrafią pokazać, że aktywnie inwestują w siebie i w swoją karierę – mówi Anna Mieleszko, kierownik projektu. – Szukamy osób, które mają silną motywację do osiągnięcia sukcesu w swojej dziedzinie. Działalność społeczna, rozwijanie zainteresowań, także tych pozazawodowych, udział w projektach studenckich, konferencjach i szkoleniach pokazuje nam, że kandydat jest liderem i nie boi się wyzwań.

W tym roku po raz pierwszy w ramach Akademii odbędzie się 3-dniowe forum, poświęcone współpracy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE Capital Market Leaders Forum). W spotkaniu weźmie udział także 20-tu uczestników z Ukrainy, Czech, Węgier, Słowacji, Słowenii, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii zainteresowanych problematyką szeroko rozumianego rynku kapitałowego.

Zgłoszenia na Akademię Liderów Rynku Kapitałowego przyjmowane są do 8 maja 2015 r. poprzez formularz na stronie internetowej www.paga.org.pl/alrk. Tam też dostępne są szczegółowe informacje o projekcie. Udział w Akademii jest bezpłatny.

Dodaj komentarz