IX Kongres Ekonomistów Polskich

Nad problemami współczesnej ekonomii dyskutować będzie około 700 uczestników IX Kongresu Ekonomistów Polskich, który odbędzie się 28-29 listopada w Warszawie (Hotel Marriott). Omawiane będą m.in. trendy we współczesnej ekonomii, spory wokół światowego modelu gospodarczego, rola Polski w gospodarce Unii Europejskiej i globalnej, problemy edukacji, zarządzania oraz dostosowania kształcenia polskich ekonomistów do wymogów praktyki.

Kongresy ekonomistów mają długą tradycję. Organizowane są od 1887, kiedy to polscy ekonomiści i prawnicy z trzech zaborów spotkali się w Krakowie podczas Pierwszego Zjazdu Ekonomistów i Prawników. Od tamtego czasu odbywają się w wyjątkowych okresach dla kraju.

Obecny IX Kongres Ekonomistów Polskich także odbywa się w szczególnych warunkach – powstałych w następstwie globalnego kryzysu gospodarczego i finansowego, zapoczątkowanego w latach 2007/2008 w USA. Kryzys ten  ujawnił skalę i zakres globalnie naruszonej równowagi, w tym między sektorem finansowym i realnym. Jak się okazuje, światu trudno się z tym problemem uporać. Wśród znawców przedmiotu nie brakuje opinii, że następstwa kryzysu globalnego będą długotrwałe, przekraczające dekadę. W gospodarce światowej dokonują się silne przegrupowania sił – Stany Zjednoczone Ameryki powoli tracą swą hegemonistyczną pozycję na rzecz Azji, w tym przede wszystkim Chin. Obowiązujące dotąd teorie ekonomiczne ulegają przewartościowaniu. Odzwierciedleniem tego są głębokie różnice poglądów między prominentnymi przedstawicielami głównych szkół ekonomicznych. Towarzyszą temu ewolucje poglądów, co generuje nowe nurty w teorii ekonomii. Rodzi się wiele pytań i wątpliwości dotyczących „przyczyn rzeczy”. Stąd hasło IX Kongresu „Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych” i ukierunkowanie dyskursu na tematykę nowych nurtów w dziedzinie nauk ekonomicznych.

Jak podkreśla prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, które jest organizatorem Kongresu, koncepcja wydarzenia została przygotowana przez Radę Programową złożoną z szerokiej reprezentacji środowiska. IX Kongres poprzedziły debaty organizowane przez PTE takie jak  „Czwartki u Ekonomistów” oraz  „Forum Myśli Strategicznej”.

Dyskurs naukowców, praktyków, polityków oraz przedstawicieli innych dyscyplin, zaowocować powinien syntetycznym obrazem obecnej i prognozowanej sytuacji w teorii ekonomii oraz w praktyce gospodarczej, z uwzględnieniem fundamentalnych wyzwań globalnych i lokalnych.
Udział może wziąć każdy, komu bliska jest ta tematyka.

Obecność potwierdzili m.in. prof. Marek Belka, prof. Grzegorz W. Kołodko, prof. Jerzy Hausner, Janusz Lewandowski, Leszek Czarnecki, Andrzej Arendarski, Andrzej K. Koźmiński, prof. Marek Rocki, prof. Janusz Czapiński.

Patronat honorowy objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Więcej informacji www.kongresekonomistow.pl

***Equity Magazine jest patronem medialnym tego wydarzenia***

Komentarze

Dodaj komentarz