Kontrakty FRA i ich wykorzystanie na rynku walut

Każdy z nas chciałby umieć przewidywać przyszłość w odniesieniu do rynków finansowych. Każdy chciałby wiedzieć z jakim trendem będziemy mieć do czynienia w przyszłości. Uczestnicząc w rynku finansowym dużo wagi przywiązuje się do bieżącej ceny i notowań, ale także mówi się o dyskontowaniu przyszłości. Wtedy może się pojawić pytanie – skąd wiadomo, jak będzie wyglądać przyszłości i co jest dyskontowane?

 

Odpowiedź, zwłaszcza w kontekście rynku walut, który jest mocno uzależniony od rynkowych stóp procentowych, mogą dać kontrakty FRA (Forward Rate Agreement).

DEFINICJA: FRA (Forward Rate Agreement) – kontrakt na przyszłą stopę procentową. Jest to jeden z wielu instrumentów pochodnych, jakie oferują nowoczesne rynki finansowe, będący pewną odmianą kontraktów forward. Jest to umowa pomiędzy dwoma kontrahentami, w ramach której ustalają oni wysokość stopy procentowej, która będzie obowiązywała w przyszłości dla danej kwoty wyrażonej w walucie transakcji dla z góry określonego okresu.

(źródło)

Należy nadmienić, że rynek walut jest w zasadzie, w długim terminie, bardziej zależny nie tyle od obecnego poziomu stóp procentowych, ale od ich oczekiwanego poziomu w przyszłości. Jak dobrze pamiętamy od 2014 roku dolar amerykański w sposób zdecydowany zaczął zyskiwać na wartości tylko właśnie ze względu na wzrost oczekiwań odnośnie tego, że stopy w przyszłości mają wzrosnąć, a nie wzrosły już wtedy.

Notowania indeksu dolara (niebieska linia) oraz efektywna stopa FED (linia czerwona). Indeks dolara rozpoczął wzrost na długo przed faktyczną podwyżką stóp procentowych przez FED w grudniu 2015 roku. (źródło: fred.stlouisfed.org)

Wzrost wartości kontraktu FRA 9×12 dla USD już od połowy 2014 roku. Rynek rozpoczął dyskontowanie podwyżek stóp przez FED, co wpłynęło na notowania dolara nawet bez faktycznej podwyżki. (źródło: patria.cz)

Z powyższych dwóch wykresów wynika, że najważniejszą informacją jest informacja dotycząca przyszłych oczekiwań co do stóp procentowych, aby wiedzieć, jakie z punktu widzenia analizy fundamentalnej mogą tworzyć się trendy np. na rynku walut. Co więcej, każdy z nas może samodzielnie dokonać takiej analizy na bieżąco.

Notowania kontraktów FRA przeważnie można było obserwować tylko w terminalach Bloomberga oraz Reutersa. Do momentu, kiedy to ogólnodostępny portal Patria.cz nie zaczął ich publikować jedynie z lekkim opóźnieniem czasowym.

Kontrakty FRA pozwalają zatem spojrzeć w przyszłość tego, co dziś wycenia rynek stopy procentowej. Taka wiedza sprawia, że tu i teraz możemy zobaczyć, jak może przebiegać cała krzywa dla oczekiwanych stóp procentowych dla danej gospodarki i porównać ją z inną gospodarką. Co ważne, do porównania należy wykorzystywać kraje o bardzo zbliżonym stopniu ryzyka inwestycyjnego (np. EUR, USD, JPY, CHF, GBP).

Zatem sprawdźmy, jak na początku marca 2017 roku, zdaniem rynku, wygląda przyszłości dla rynkowych stóp procentowych (3 miesięczny LIBOR) dla wymienionych wyżej walut, czyli które z nich mają perspektywę do umocnienia z punktu widzenia rynku stopy procentowej, a które do osłabienia.

Rysunek 3. Notowania poszczególnych kontraktów FRA dla 3-miesięcznego LIBORU w poszczególnych walutach za 3, 6, 9 miesięcy (źródło: opracowanie własne, patria.cz).
Rysunek 4. Te same notowania co wyżej, ale przedstawione na jednej skali dla wszystkich walut (źródło: opracowanie własne, patria.cz).

Powyższy wykres pokazuje w jaki sposób rynek stopy procentowej oczekuje zmian i poziomu stóp procentowych dla poszczególnych walut w przyszłości. To z kolei może uzmysławiać z jakimi trendami możemy mieć do czynienia na poszczególnych rynkach/parach walutowych.

Wystarczy wykonać proste działanie matematyczne dla każdej z walut, aby zobaczyć, gdzie trendy z punktu widzenia stopy procentowej mogą być najsilniejsze lub najtrwalsze.

W takim przypadku należy np. dla oczekiwanych stóp procentowych dla dolara odjąć oczekiwane poziomy dla pozostałych walut i dzięki temu zobaczymy oczekiwane zmiany dla par: USDEUR, USDJPY, USDCHF i USDGBP. Takie działanie można wykonać dla każdej waluty.

Rysunek 5. Różnica poszczególnych FRA dla USD – poszczególne waluty (źródło: opracowanie własne, patria.cz).

I po co to wszystko? Otóż nie ma chyba w tym momencie lepszego, ogólnodostępnego źródła i sposobu, aby dowiedzieć się, jak może kształtować się przyszłość dla stóp procentowych tu i teraz, a to z kolei można wykorzystać do stworzenia pewnego rodzaju fundamentalnych wskaźników, których zadaniem jest pokazywanie fundamentalnych, długoterminowych trendów dla rynku walut, a jak wiadomo „trend is your friend”.

Daniel Kostecki

Komentarze

  1. Rafał Dmochowski

    Wie Pan może, czy istniej możliwość ściągania bazy danych tychże kontraktów, aby móc ją wykorzystać do robienia wykresów własnych?

Dodaj komentarz