Kredyt Studencki

Kredyt Studencki – pierwszy krok na drodze ku Finansowej Niezależności

autor: Jakub Bis

Wyobraź sobie, że daję Ci pieniądze na następujących warunkach: przez 5 lat otrzymujesz co miesiąc (po za wakacjami) po 600 zł, pieniądze zaczniesz oddawać mi po 7 latach, czyli w 2017 roku. Dodatkowo przez te 7 lat nie będę Ci naliczał odsetek, ani nie będziesz musiał spłacać złamanego grosza z kapitału. Pieniądze będziesz mi oddawał od czerwca 2017 roku przez okres dwa razy dłuższy niż okres otrzymywania pieniędzy, zatem miesięcznie 300 zł + odsetki. Odsetki będą wynosiły połowę stopy redyskontowej (weksli NBP lub jeżeli wejdziemy do strefy euro Europejskiego Banku Centralnego), obecnie 1,875%. Wchodzisz w to?

Większość z Was zapewne pomyśli, że oszalałem i zapyta kto przy zdrowych zmysłach rozdaje kapitał w ten sposób?! Robi to nasz rząd każdemu studentowi, który spełni odpowiednie warunki…

 

Kredyt Studencki – podstawowe informacje

Obecnie prawie każdy ze studentów może wziąć Preferencyjny Kredyt Studencki, dzięki któremu uzyska niezbędne środki na pokrycie przynajmniej części kosztów związanych ze studiami, rozwojem osobistym, czy czymkolwiek innym. Warunki na jakich kredyt jest przyznawany są po prostu nadzwyczaj korzystne, czy też jak sama nazwa kredytu wskazuje – preferencyjne!

Jednak Kredyty Studenckie nie są tak popularne jakby mogło się to wydawać. Dlaczego? Ponieważ nie są dość mocno nagłośnione, a studenci, czy raczej ich rodzice często się ich boją.

Oto Preferencyjne Kredyty Studenckie w telegraficznym skrócie .

Tutaj wymienię tylko główne zalety:

 

  • Kredyt Studencki jest wypłacany przez 10 miesięcy w roku po 600 zł – 6’000 –rocznie (otrzymywane nawet przez 10 lat! Studia licencjackie + magisterskie + doktoranckie),
  • Odsetki z kredytu studenckiego nie są naliczane w okresie pobierania kredytu,
  • Przez 2 lata od momentu ukończenia studiów trwa okres karencji w spłacie kredytu studenckiego – zatem spłatę zaczynasz po 24 miesiącach licząc od miesiąca otrzymania ostatniej transzy kredytu studenckiego,
  • Spłata trwa 2 razy dłużej niż czas pobierania kredytu studenckiego – pobierałeś 5 lat (50 miesięcy), zatem obecnie spłacasz po ok. 320 zł przez 8 lat i 4 miesiące (100 miesięcy) .
  • Oprocentowanie kredytu jest znikome – wynosi zaledwie 50% stopy redyskonta weksli NBP (obecnie 1,875 %).
  • Kredyt jest umarzany w 20% osobie, która ukończyła studia w gronie 5% najlepszych absolwentów szkoły wyższej.
  • Kredyt studencki może być całkowicie umorzony osobie znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej.

 

A może Kredyt Studencki zainwestować?

Z przeprowadzonych badań wynika, iż młodzi ludzie lubią inwestować i lubią robić to ryzykownie – głównie w akcje oraz fundusze inwestycyjne – akcyjne. I bardzo dobrze, ale trzeba to robić z głową, a raczej z wiedzą w głowie!

 

Inwestowanie Kredytu Studenckiego to bardzo dobry pomysł!

Z przeprowadzonych obliczeń wynikają m. in. takie oto wnioski:

  1. Stopa zwrotu z najbardziej bezpiecznych funduszy pieniężnych przekracza ok. 4,5 % w skali roku. Jest więc dwukrotnie wyższa od oprocentowania kredytu studenckiego, które jest naliczane i tak dopiero po 2 latach od momentu ukończenia studiów. Zatem inwestując nawet najbardziej bezpiecznie w fundusze pieniężne – student zyskuje prawie dwa razy więcej niż oprocentowanie kredytu.
  2. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z oferty Funduszy Inwestycyjnych za pośrednictwem Planu Systematycznego Oszczędzania (PSO). Plan ten oferuje w zamian za regularne wpłaty bardzo niskie koszty zarządzania.
  3. Przeprowadzona symulacja pokazuje, iż student przy zwrocie z inwestycji na poziomie ok. 13%-14% w skali roku może połowę każdej miesięcznej transzy spokojnie przejeść! Ponieważ i tak cały kredyt spłaci z inwestowanego sumiennie i ciężko pracującego nań kapitału.

 

Jeżeli studiujesz – Preferencyjny Kredyt Studencki może być Twoim pierwszym krokiem ku Niezależności Finansowej! Ale musisz się pospieszyć i dowiedzieć więcej na jego temat. Wnioski o Preferencyjny Kredyt Studencki przyjmowane są tylko od 1 października do 15 listopada.

 

Dodaj komentarz