Licencja CFA – wymagania, egzamin i praca

Chartered Financial Analyst

CFA to bez  wątpienia najbardziej prestiżowa licencja finansowa, rozpoznawana na całym świecie. Teoretycznie jej odpowiednikiem w Polsce jest licencja doradcy inwestycyjnego, choć dzieli je kilka kwestii merytorycznych i organizacyjnych. Za główną „różnicę programową”, między CFA a DI, podaje się wykorzystanie w tym pierwszym zasad rachunkowości używanych w USA (GAAP) w przeciwieństwie do międzynarodowych standardów rachunkowości oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSR/MSSF), wymaganych od zdających DI.

Znaczna różnica jest też w cenie – pierwszy  poziomów CFA kosztuje około 1000 USD (zależnie od tego jak dużo wcześniej przed egzaminem się zapiszemy), a kolejne dwa ok. 700 USD. Za tę cenę dostajemy bezcenną pomoc, jaką są oficjalne podręczniki przygotowane przez CFA Institute. W przypadku pierwszego poziomu jest to ponad 3000 stron w 6 tomach pełnych bardzo kompetentnie przedstawionej wiedzy.

CFA: 3 lata egzaminów, 4 lata praktyki

Egzaminy odbywają się raz w roku (za wyjątkiem poziomu pierwszego – 2 razy) i są przeprowadzane w języku angielskim. By do nich przystąpić wymagane jest wyższe wykształcenie, na poziomie minimum licencjata.

Pierwszy etap egzaminu CFA koncentruje się na narzędziach i koncepcjach, związanych z wyceną inwestycji i zarządzaniem portfelem. Od kandydatów oczekuje się wiedzy z zakresu: etyki zawodowej, analizy sprawozdań finansowych, mikro- i makroekonomii, metod ilościowych, rynków i instrumentów finansowych,  finansów przedsiębiorstw i zarządzania portfelem.

Poziom drugi egzaminu wymaga od kandydatów zastosowania narzędzi i koncepcji, których nauczyli się na etapie pierwszym, do wyceny i analizy inwestycji oraz posiadania dogłębnego zrozumienia analizy branż i spółek. W szczególności oczekiwane są umiejętności:
– zaawansowanej analizy sprawozdań finansowych
– analizowania konkretnych akcji, instrumentów dłużnych oraz innych inwestycji
– szacowania oczekiwanej stopy zwrotu i ryzyka
– porównywania możliwości inwestycyjnych i wydawania rekomendacji inwestycyjnych
– zastosowania zasad etycznych w praktycznych sytuacjach.

Poziom trzeci egzaminu kładzie nacisk na zarządzanie portfelem. Zdający muszą wykazać się praktyczną wiedzą dotyczącą procesu zarządzania portfelem, standardów prezentacji wyników zarządzania aktywami, metody pomiaru wyników inwestycyjnych, zastosowaniem zasad etycznych w sytuacjach. Co więcej, sprawdzana jest też umiejętność zastosowania narzędzi i koncepcji z poprzednich dwóch etapów egzaminu.

Każdy etap egzaminu składa się z dwóch trzygodzinnych sesji. Na pierwszym i drugim etapie obie sesje zawierają jedynie pytania testowe z 4odpowiedziami, bez punktów ujemnych. Trzeci etap egzaminu to po połowie testy i pytania opisowe.

Co dają te trzy litery po nazwisku?

Nawet po zdaniu wszystkich egzaminów nie możemy sobie jeszcze po nazwisku dopisać  CFA– konieczne jest też posiadanie minimum 4 letniego doświadczenia zawodowego (związanego z procesem podejmowania decyzji inwestycyjnych-szczegółów dostarcza CFA Institute). W całym programie CFA duży nacisk położony jest na umiejętności i wiedzę praktyczną, co jest jego dużym plusem. Zdaniem wielu posiadaczy tytułu CFA, egzamin ten jest o wiele trudniejszym niż egzamin na doradcę inwestycyjnego. Ponadto kosztują znacznie więcej, a proces wyrabiania licencji CFA trwa o wiele dłużej. W zamian dostajemy jednak kwalifikacje uznawane niemal na całym świecie i otwierające na oścież drogę do kariery, często pomagając już po zdaniu pierwszego poziomu.

 

Czytaj także: Wyniki CFA – 55 nowych licencji w Polsce, 10 tys. w skali świata

 

 

Dodaj komentarz