Polski Kongres Fuzji i Przejęć 2013

 

 

Polski Kongres Fuzji i Przejęć 2013

Hotel Polonia Palace, Warszawa, 24. stycznia 2013r.

Fuzje i przejęcia są złożonym i multidyscyplinarnym procesem, w który zaangażowanych jest wielu doradców z różnych obszarów wiedzy. Stąd też uczestnikami Kongresu będą zarówno przedstawiciele świata nauki jak również praktycy, mający wieloletnie doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć, przedstawiciele firm doradczych, prawnicy, regulatorzy rynku, nadzorcy publiczni, audytorzy, przedstawiciele sektora finansowego, politycy, dziennikarze, komentatorzy życia gospodarczego oraz właściciele spółek będących podmiotami aktywnymi na rynku fuzji i przejęć. Kongres adresowany jest również do menedżerów najwyższego szczebla, którzy planują w swojej strategii rozwój poprzez akwizycję bądź fuzję.

 

Wśród tematów m.in.:

Anatomia transakcji M&A

– Współpraca (?) banku, kancelarii i przedsiębiorcy

Due diligence w procesach fuzji i przejęć

– Struktura transakcji z uwzględnieniem specyfiki giełdowej

– Regulacje podatkowe jako determinanta struktury transakcji

Różne możliwości finansowania transakcji fuzji i przejęć

– Finansowanie dłużne

– Rynek PE/ VC – stan obecny a perspektywy rozwoju

– Pomoc publiczna przy procesie prywatyzacji

– Regulacje podatkowe jako determinanta wyboru finansowania

Fuzje i przejęcia z punktu widzenia regulatorów

– Warunki notyfikacji oraz procedura w procesie koncentracji

– Wpływ organów nadzoru na praktykę transakcyjną, czy potrzebne są zmiany?

– Sprzeciwy organów nadzoru

Post Merger Integration

– Spory prawne będące konsekwencją transakcji

– Arbitraż jako narzędzie rozwiazywania sporów

– Nowe kraje kupców i sprzedawców, różnice w kulturze, które mogą wpłynąć na transakcję

Perspektywy dla M&A w roku 2013

 

*Za udział w Kongresie adwokaci oraz radcowie prawni będą mogli uzyskać punkty na poczet wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego.

 

Więcej informacji na www.fuzje.allerhand.pl

 

Instytut Allerhanda

Pion Organizacji Wydarzeń

+48 (12) 341 46 48

fuzje@allerhand.pl

 ***Equity Magazine jest patronem medialnym tego wydarzenia***

Dodaj komentarz