STUDENCKI NOBEL 2013

Nie od dziś wiadomo, iż warto wychodzić przed szereg, wykraczać poza standardy, gdyż wysiłek ten prędzej czy później przyniesie upragniony rezultat. Przedsięwzięcie ma na celu dostrzec i wynagrodzić starania tych, którym udało się osiągnąć najwięcej.

 „Studencki Nobel” jest konkursem organizowanym cyklicznie przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, który ma na celu wyłonienie Najlepszego Studenta Rzeczpospolitej Polskiej. Szukamy najzdolniejszego ze zdolnych, wyróżniającego się na wielu płaszczyznach – istnego Studenta Renesansu. Aby zasłużyć na ten zaszczytny tytuł należy w pierwszej kolejności legitymować się wysoką średnią ocen (minimum 4,0). Dodatkowymi atutami działającymi na korzyść kandydata są:

  • znajomość języków obcych,
  • studencka działalność naukowa (prace badawcze, publikacje, nagrody, stypendia, wyróżnienia),
  • działalność organizacyjna (fundacje, stowarzyszenia, media, osiągnięcia sportowe i artystyczne),
  • Udział w wymianach studenckich krajowych (np. MOST) i zagranicznych (np. ERAZMUS, ERAZMUS MUNDUS, CEEPUS, DAAD, CEMS, umowy bilateralne, umowy freemovers),
  • praktyki, staże, praca zawodowa,
  • inne umiejętności potwierdzone certyfikatami,
  • szeroki wachlarz zainteresowań.

W konkursie wystartować może każdy student spełniający warunek minimalnej średniej ocen, niezależnie od trybu studiów (stacjonarne, zaoczne), kierunku oraz rodzaju uczelni (państwowa, prywatna). Uczestnikiem Konkursu nie może być jednakże student studiów doktoranckich lub podyplomowych, chyba że jest równocześnie studentem studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź studiów jednolitych magisterskich.

Jak informują Organizatorzy, konkurs odnosi sukces ciesząc się w środowisku akademickim coraz większą popularnością. Sukces naszych laureatów niejednokrotnie staje się inspiracją dla rzeszy zdolnych studentów, aby wyjść z cienia i zaprezentować swój talent i osiągnięcia. Jest jednocześnie promocją postaw pełnych zaangażowania i pasji, nastawionych na rozwój osobisty i szeroko rozumianą aktywność zarówno w środowisku akademickim, jak i poza nim. Jeżeli więc należysz do tych, których nie zadowala standard, jesteś zwolennikiem ciągłego doskonalenia się i ponadprogramowej aktywności, serdecznie zapraszamy do udziału w Studenckim Noblu. Działamy pod patronatem honorowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jeżeli masz średnią powyżej 4,0, a dodatkowo realizujesz się poza uczelnią w kołach naukowych i organizacjach studenckich bądź możesz się pochwalić osiągnięciami sportowymi – aplikuj!

Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 31 marca 2013 roku.
Formularz zgłoszeniowy znajduję się na naszej oficjalnej stronie:
www.studenckinobel.pl 

Wydarzenie na facebooku:
www.facebook.com/events/475944712471814

***Equity Magazine jest patronem medialnym tego wydarzenia***

 

Dodaj komentarz